• حلقه هاي مفقوده در ساختار توليد
  • احداث ايستگاه دوچرخه سواري بانوان
  • فراخوان جذب سرمايه گذار
  • ديدار شهردار شهرکرد با بانوان ملي پوش فوتبال استان
  • 25 ارديبهشت روز بزرگداشت فردوسي گرامي باد.

ثبت درخواست

پس از ثبت نام درخواست خود جهت همکاری ،مشارکت و یا سرمایه گذاری را به صورت کامل تایپ نمایید.
راهنمایی درخواست خوذ را تایپ نمایید