طرح های سرمایه گذاری

چهارشنبه 05 آبان 1400
دوچرخه سواری پارک بانوان
دوچرخه سواری پارک بانوان

مدیریت سرمایه گذاری در نظر دارد ایستگاه دوچرخه سواری پارک بانوان را با مشارکت با سرمایه گذار راه اندازی نماید

دوچرخه سواری پارک بانوان
دوچرخه سواری پارک بانوان

مدیریت سرمایه گذاری در نظر دارد ایستگاه دوچرخه سواری پارک بانوان را با مشارکت با سرمایه گذار راه اندازی نماید

زمین چمن مصنوعی ورزشی
زمین چمن مصنوعی ورزشی

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در نظر دارد زمین چمن مصنوعی ورزشی در محل بلوار حافظ شمالی اجرا نماید

زمین چمن مصنوعی ورزشی
زمین چمن مصنوعی ورزشی

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در نظر دارد زمین چمن مصنوعی ورزشی در محل بلوار حافظ شمالی اجرا نماید

احداث زمین چمن مصنوعی تپه نورالشهدا
احداث زمین چمن مصنوعی تپه نورالشهدا

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شهرکرد به نمایندگی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری پروژه احداث زمین چمن مصنوعی ورزشی در ضلع شمال غربی تپه نوالشهدا مجموعه ورزشی را از طریق مشارکت با بخش خصوصی به صورت قرارداد بلند مدت انجام خواهد داد.

احداث زمین چمن مصنوعی تپه نورالشهدا
احداث زمین چمن مصنوعی تپه نورالشهدا

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شهرکرد به نمایندگی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری پروژه احداث زمین چمن مصنوعی ورزشی در ضلع شمال غربی تپه نوالشهدا مجموعه ورزشی را از طریق مشارکت با بخش خصوصی به صورت قرارداد بلند مدت انجام خواهد داد.

مجموعه ورزشی و درمان اقبال لاهوری
مجموعه ورزشی و درمان اقبال لاهوری

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شهرکرد به نمایندگی از سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی در نظر دارد مجموعه ورزشی (بدنسازی و حرکات درمانی) را در خیابان اقبال لاهوری اجرا نماید.

مجموعه ورزشی و درمان اقبال لاهوری
مجموعه ورزشی و درمان اقبال لاهوری

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شهرکرد به نمایندگی از سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی در نظر دارد مجموعه ورزشی (بدنسازی و حرکات درمانی) را در خیابان اقبال لاهوری اجرا نماید.

احداث ایستگاه دوچرخه سواری و مجتمع تفریحی جاده سلامت پارک تهلیجان
احداث ایستگاه دوچرخه سواری و مجتمع تفریحی جاده سلامت پارک تهلیجان

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد در جاده سلامت واقع در پارک تهلیجان شمالی مجموعه دوچرخه سواری و مجتمع رفاهی را از طریق مشارکت با بخش خصوصی اجرا نماید.

احداث ایستگاه دوچرخه سواری و مجتمع تفریحی جاده سلامت پارک تهلیجان
احداث ایستگاه دوچرخه سواری و مجتمع تفریحی جاده سلامت پارک تهلیجان

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد در جاده سلامت واقع در پارک تهلیجان شمالی مجموعه دوچرخه سواری و مجتمع رفاهی را از طریق مشارکت با بخش خصوصی اجرا نماید.

 احداث زمین تنیس خاکی در پارک بانوان
احداث زمین تنیس خاکی در پارک بانوان

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شهرکرد به نمایندگی از سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد مجموعه ورزشی تنیس خاکی را در پارک بانوان از طریق سرمایه گذار اجرا نماید.

 احداث زمین تنیس خاکی در پارک بانوان
احداث زمین تنیس خاکی در پارک بانوان

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شهرکرد به نمایندگی از سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد مجموعه ورزشی تنیس خاکی را در پارک بانوان از طریق سرمایه گذار اجرا نماید.

میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی