مشارکت در ساخت بلوار حافظ شمالی

چهارشنبه 05 آبان 1400
مشارکت در ساخت بلوار حافظ شمالی
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
اطلاعات طرح :
دسته بندی :
انجام شده ها
مساحت عرصه :
0 مترمربع
توضیحات طرح
دسترسی ها :
گالری طرح
موقعیت طرح
میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی