طرح های سرمایه گذاری

چهارشنبه 05 آبان 1400
مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت

مشارکت مدنی در شهرداری شهرکرد کلید میخورد

 

مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت

مشارکت مدنی در شهرداری شهرکرد کلید میخورد

 

پروژه مسکونی الیا1
پروژه مسکونی الیا1

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شهرکرد به نمایندگی از مدیریت املاک و شهرداری منطقه 2 شهرداری شهرکرد در نظر دارد پروژه مسکونی الیا 1 را با کاربری مسکونی به صورت مشارکت مدنی اجرا نماید

پروژه مسکونی الیا1
پروژه مسکونی الیا1

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شهرکرد به نمایندگی از مدیریت املاک و شهرداری منطقه 2 شهرداری شهرکرد در نظر دارد پروژه مسکونی الیا 1 را با کاربری مسکونی به صورت مشارکت مدنی اجرا نماید

میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی